aparatura smoky-lab

jest odpowiedzią na The Tobacco

Products Directive

(2014/40/EU).

SMOKY-LAB jest odpowiedzią

na The Tobacco Products Directive

(2014/40/EU)

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży e-papierosów oraz e-liquidów naukowcy z Laboratorium Spark-Lab, na podstawie wieloletniego doświadczenia w branży farmaceutycznej i chemicznej, zaprojektowali oraz wykonali aparaturę SMOKY-LAB, która jest odpowiedzią na wymóg badania emisji 21 związków w aerosolu pochodzącym z e-papierosa wg. TPD.

 

SMOKY-LAB pozwala na pobór aerosolu generowanego po podgrzaniu liquidu w e-papierosie.

e-papieros

OFERTA

Dyrektywa TPD nakłada na producentów e-liquidów obowiązek wykonania testów emisji 21 związków w aerosolu pochodzącym z e-liquidu w trakcie korzystania z e-papierosa:

Volatile Organic Compounds (VOC)

BenzeneBenzene

1,3-Butadien1,3-Butadien

TolueneToluene

IsopreneIsoprene

XylenesXylenes

Heavy metals

Lead - Pb

Cadmium - Cd

Arsenic - As

Copper - Cu

Chrome - Cr

Nickel - Ni

Aldehydes and Ketones

AcetaldehydeAcetaldehyde

AcroleinAcrolein

Diacetyl (2,3-butanedione)Diacetyl

CrotonaldehydeCrotonaldehyde

FormaldehydeFormaldehyde

Acetyl propionylAcetyl propionyl

IsovaleraldehydeIsovaleraldehyde

o-TolualdehydeTolualdehyde

HexaldehydeHexaldehyde

Others

Nicotine/Glycerin/Propylene glycolNicotine

GlycerineGlycerine

Propylene glycol Propylene

TSNA: NNK TSNA

TSNA: NNN TSNA

Diethylene glycol Diethylene

Ethylene glycol Ethylene

Nasza aparatura pozwala również na wykonanie usług m.in. z zakresu:

  • Określenia składu jakościowego i ilościowego aromatów
  • Analizy składników głównych e-liquidu (glikol propylenowy, gliceryna, nikotyna)
  • Analiza lotnych składników e-liquidu przy użyciu techniki chromatografii gazowej z detektorem mas GC-MS (m.in. mentol)
  • Badania e-papierosów zgodnie z TPD

APARATURA

 

Aparatura SMOKY-LAB pozwala na:

  • Sterowanie i rejestrację natężeniem przepływu powietrza
  • Precyzyjny pomiar temperatury w bezpośrednim sąsiedztwie grzałki
  • Sterowanie czasem zaciągnięcia
  • Sterowanie czasem pomiędzy zaciągnięciami
  • Zbieranie danych do dedykowanego oprogramowania

Laboratorium Spark-Lab jest nowoczesnym ośrodkiem badawczym funkcjonującym na rynku europejskim od 2010 roku. Zaawansowana aparatura pomiarowa taka jak UHPLC-MS/MS, GC-MS, ICP-OES, GC-FID, HPLC-DAD oraz spektrofotometr UV-VIS pozwala na kompleksowe podejście m.in. do badań e-liquidów. Wykonujemy analizy jakościowe i ilościowe surowców stosowanych do produkcji e-liquidów, baz do e-liquidów, aromatów dodawanych do e-liquidów (w tym pod kątem zawartości mentolu) i e-liquidów w postaci płynnej oraz po przeprowadzeniu w aerosol. Laboratorium bada również e-papierosy na zgodność z TPD.

KONTAKT

Laboratorium Analiz Chemicznych

Spark-Lab Sp. Z o.o.

Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

NIP 586 228 03 65
REGON 221801542
KRS 0000444361

office +48 782 811 350
phone office@spark-lab.pl

 
Business Development Manager

Alicja Kucharska-Guzik

+48 695 650 061
alicja.kucharska@spark-lab.pl

Przedstawiciele na rynek francuski

Joanna Charzyńska

+48 690 820 020
joanna.charzynska@spark-lab.pl
joanna.charzynska@spark-lab.eu

Poznaj Laboratorium Spark-Lab